สถานที่ติดต่อ

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
(ให้บริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ติดต่อ
ที่ตั้ง :
 เลขที่ 1 หมู่ที่ 18
ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 
เวลาทำการ
เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)
 
ติดต่อเพิ่มเติม
โทร : 042-290215
โทรสาร : 042-290215
อีเมล์ : saraban@nongnakhamlocal.go.th
เว็บไซต์ : www.nongnakhamlocal.go.th

ฟอร์มติดต่อ